KAOS, ruimte voor Kunst

Over KAOS

KAOS ontwikkelt kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben en heeft een Kunstenaarsresidentie in psychiatrie. Het brengt kunst en psychiatrie samen en vertelt zo iets over de perceptie hierover.
 
Daar waar historisch een onderscheid ontstond tussen de zogenaamde outsider en insider art, kiest KAOS er resoluut voor om dit onderscheid naast zich neer te leggen in de ontwikkeling van hun projecten. Er wordt vertrokken van de kwaliteit van het aangeboden werk in combinatie met het traject en de thema’s van de kunstenaars waarmee gewerkt wordt.
 
Net zoals binnen het kunstenveld merken we dat de grenzen tussen psychiatrie en niet-psychiatrie meer fluïde worden. Er bestaan echter nog steeds vele vooroordelen over personen die te kampen hebben met een psychische kwetsbaarheid en door middel van onze projecten wilt KAOS deze uitdagen en bijdragen aan een proces van destigmatisering.

Group Show - Myriam Loyens, Piet Michiels, Johan Schepens, Koen Vermeir
(c) Piet Michiels

Fonds Vrienden van KAOS

Ook U kunt ons financieel ondersteunen voor het opzetten van onze projecten en wel via het Fonds Vrienden van KAOS, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf €40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.

Elke gift is welkom via deze link: 

https://donate.kbs-frb.be/FVV_KAOS/~mijn-donatie

 Van harte dank!

In herinnering aan Alexis Dragonetti

Deze website werd gerealiseerd met schenkingen gedaan ter nagedachtenis aan Alexis Dragonetti. Alexis droeg om verschillende redenen KAOS een warm hart toe.

(c) Dries Luyten
Alexis Dragonetti
met de steun van: