Elien Ronse

Deze collage maakte ik toen ik 10 jaar oud was, en toont alle meisjes uit mijn toenmalige klas in het dorp en onze twee leraressen. De tekening toont ons als één groep die het goed met elkaar lijkt te kunnen vinden. Ik herinner me dat het jarenlang niet altijd zo gemakkelijk was om met elkaar om te gaan in zo'n kleine groep. Vaak waren er breuken in de vriendschappen en veranderingen in de relationele dynamiek. Toch erkenden we onze vriendschappen aan de hand van vele tekens zoals logeerpartijtjes, vriendschapsarmbandjes, mode, vriendenboeken,... of collages zoals deze. Tegenwoordig, als volwassene, worden vriendschappen gespeeld en bestaan ze op heel andere manieren.

Ik ben geïnteresseerd in vriendschapsrelaties en hoe deze een belangrijke ruimte vormen waarin we zorg dragen voor elkaar. Binnen laat-kapitalistische structuren worden vriendschappen zelden erkend in volwassen levens; romantische relaties en het kerngezin krijgen voorrang. Voor mij zijn vriendschappen belangrijke constructies, waarbinnen het geïnternaliseerde idee van autonomie kan worden afgeleerd. Ze kunnen een model zijn voor hoe we onze opvattingen over intimiteit kunnen uitbreiden en zo manieren van samenleven en samenwerken kunnen her-denken.

In KAOS ga ik verder met het langetermijnonderzoek naar de rol van 'friending' binnen een laat-kapitalistische samenleving waarin we allemaal op de een of andere manier precair zijn (gemaakt). Door het delen van onzekerheden kunnen we intimiteiten ontwikkelen en zorgende vriendschappen beleven. In KAOS bekijk ik betekenissen van vriendschap binnen de specifieke context van de psychiatrie. Ik probeer dit te doen in een proces samen met geïnteresseerde anderen, mensen die betrokken zijn bij dit kader of zijn bredere omgeving.

BIO

Elien Ronse (zij/haar) is een beeldend kunstenaar die zich bezighoudt met trajecten waarin verschillende gebieden samenkomen, zoals hedendaagse kunst, gemeenschapswerk, politiek activisme, theoretisch onderzoek,... Haar werk bevraagt problematische relationele mechanismen in de laatkapitalistische maatschappij. Via samenwerkingsverbanden wil ze normatieve sociale structuren in het hele maakproces verschuiven.

Ze reist vaak voor haar werk en tot nu toe werd ze ondersteund door residenties zoals Das Weisse Haus (Wenen), Pier-2 Artcenter (Kaohsiung), Zarya (Vladivostok)... Ze nam deel aan evenementen en tentoonstellingen in Silent Green (Berlijn), Pleasure Zone (Bazel), Hotwheels (Athene),... In België ontwikkelde ze werk in de context van De Koer, Kunsthal Gent, workspacebrussels en Plan B.

Daarnaast is/was ze betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals "Cultural Center Truck Stop" op een snelwegparking, open studio "Manoeuvre" en collectief "Para-instituut voor KUNST en precariteit" waar ze relationele mechanismen in de kunstcontext tracht te transformeren.

Ze behaalde een MA in Arts aan het Nederlands Kunstinstituut, een graad in Sociaal Werk en studeerde, in samenwerking met Manoeuvre, af aan het Advanced Master programma in Sint Lucas Antwerpen.

INFO

Elien werkt van 27/09/2022-31/12/2022 bij KAOS.

Elien Ronse
Elien Ronse
met de steun van:
Gemeente Elsene
VGC
Vlaanderen
PSC