Atelier KAOS

Artist in residence

KAOS startte in 2015 met een eigen kunstenaarsresidentie in psychiatrie. In een huis van één van de projecten Beschut Wonen verbonden aan het Psycho-Sociaal Centrum St-Alexius te Elsene werd een artiestenkamer ingericht.
 
Hier verblijft een internationale kunstenaar gedurende twee maanden, samen met 7 bewoners met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast werkt de kunstenaar aan zijn of haar oeuvre en nieuw werk samen met kunstenaars/bewoners verbonden aan KAOS of PSC St-Alexius in een gedeeld atelier.
 
Daarnaast zijn er ook Werkresidenties waarbij de kunstenaar niet in de kunstenaarskamer verblijft maar gedurende een afgebakende periode komt werken in het atelier, al dan niet in samenwerking met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bij deze residenties hoort ook een publiekswerking met KAOS Film en KAOS Talk waarbij de resident kortfilms kiest en sprekers uitnodigt waarbij de dialoog met het publiek wordt aangegaan.

avec le soutien de:
Vlaanderen - verbeelding werkt
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Gemeente Elsene
Psycho-Sociaal Centrum Elsene