Privacy Policy and Disclaimer

 

Last Updated: 13/06/2018

 

 

Doel van het beleid

 

VZW KAOS hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers, participanten en artiesten.

 

VZW KAOS gaat op een verantwoordelijke manier om met uw persoonsgegevens en wilt u hierover informeren.

 

VZW KAOS garandeert dat zij stringente technische en organisatorische procedures heeft uitgewerkt en ingevoerd heeft op het gebied van beveiliging om uw persoonsgegevens te bewaren. VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG.

 

Ons beleid zal de volgende topics bespreken:

 

1. Wettelijke informatie van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Hoe kan u ons contacteren?

3. Hoe en waarom verwerkt VZW KAOS persoonsgegevens?

3.1. In kader van artistieke projecten, workshops en evenementen

3.2. Administratie en wettelijke redenen

3.3. Recruitment

3.4. Marketing

4. Cookies

5. Beeldmateriaal

6. Intellectuele eigendomsrechten

7. Uw rechten

 

Dit beleid kan worden aangepast, u kunt dit opmerken aan de hierboven vermelde datum.

 

Mochten er vragen zijn in kader van de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen we u door naar Mike@vzwkaos.be.

 

 

1. Wettelijke informatie van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Vzw KunstAtelier Opperstraat,

Opperstraat73, 1050 Brussels

Mail: contact@vzwkaos.be

KBO nummer: 0838 341 997

 

 

2. Hoe kan u ons contacteren?

 

In kader van vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot Mike@vzwkaos.be, hij zal u binnen de 48 uur beantwoorden.

 

 

3. Hoe en waarom verwerken we persoonsgegevens?

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u zich heeft ingetekend te optimaliseren.

VZW KAOS houdt voor verschillende doeleinden gegevens bij, zijnde:

 

3.1. In kader van artistieke projecten, workshops en evenementen

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een contractuele noodzakelijkheid en anders in kader van een artistieke-commerciële relatie. VZW KAOS houdt deze gegevens bij voor een periode van 5 jaar, na stopzetting van de commerciële relatie.

 

3.2. Administratie en wettelijke verplichtingen

 

In kader van vzw wetgeving houdt VZW KAOS persoonsgegevens bij.

In kader van de boekhoudwet houdt VZW KAOS persoonsgegevens bij.

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke rechtsgrond. VZW KAOS houdt deze gegevens bij voor een periode van 7 jaar na stopzetting van medewerking binnen de VZW of na de laatste facturatiedatum.

 

3.3. Recruitment

 

3.3.1. In kader van aanwerving voor haar VZW houdt VZW KAOS CV’s bij.

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming van de persoon. VZW KAOS houdt deze gegevens bij voor een periode van 2 jaar, na afgifte van de CV.

 

3.3.2. In kader van loon –en personeelsadministratie.

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van contractuele noodzaak. VZW KAOS houdt deze gegevens bij zolang het contract loopt. Bij einde van het contract worden de persoonsgegevens bijgehouden zolang er een wettelijke verplichting bestaat.

 

3.3.3. In kader van haar artistieke projecten houdt VZW KAOS CV’s en persoonsgegevens bij van haar participanten.

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van contractuele noodzaak indien er tussen participant en VZW KAOS een overeenkomst is afgesloten. VZW KAOS houdt deze gegevens bij zolang het contract loopt. Op het einde van het contract worden de persoonsgegevens bijgehouden voor een periode van 5 jaar en zolang er een wettelijke verplichting bestaat.

 

VZW KAOS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming indien er tussen participant en VZW KAOS geen overeenkomst bestaat. VZW KAOS houdt deze gegevens bij zolang er een artistieke-commerciële relatie bestaat. Bij het einde van deze relatie worden de persoonsgegevens bijgehouden voor een periode van 5 jaar en zolang er een wettelijke verplichting bestaat.

 

3.4. Marketing

 

Om u te informeren over de evenementen die worden gehouden door VZW KAOS, stuurt VZW KAOS nieuwsbrieven. VZW KAOS houdt hiervoor een mailinglist bij.

 

In kader van deze mailing, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van contractuele noodzaak indien u in een samenwerkingsrelatie bent getreden met V.Z.W. KAOS.

 

Voor de geïnteresseerde die zich na 25 mei jl. hebben ingeschreven voor de mailinglist baseert V.Z.W. KAOS zich op de rechtsgrond toestemming om de persoonsgegevens te verwerken.

 

De persoonsgegevens worden bijgehouden tot dat u zich uitschrijft, hierna worden uw gegevens in kader van marketing definitief verwijderd.

 

Indien u zich wenst uit te schrijven, dient u dit te doen via de mailing, of kunt u Mike@vzwkaos.be contacteren.

 

V.Z.W. KAOS gebruikt voor deze mailinglist Mailchimp. Mailchimp houdt statistische gegevens bij om V.Z.W. KAOS te informeren over het gebruik van de mailing.

 

 

4. Het gebruik van beeldmateriaal

 

4.1. Workshops

 

Voorafgaand elk VZW KAOS workshop wordt er een aanwezigheidslijst geplaatst waarin u uw naam en uw akkoord achterlaat voor het laten nemen van beeldmateriaal door de organisator.

 

Hiermee geeft u uw akkoord voor het nemen van foto’s tijdens de evenementen.

 

Bij elke VZW KAOS-activiteit worden er foto’s genomen. Indien u niet wenst dat foto(‘s) publiekelijk verspreid worden kunt u dit vermelden op de aanwezigheidslijst, alsmede dient u dit uitdrukkelijk te melden aan de fotograaf en organisator.

 

Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden.

 

4.2. Publieke evenementen

 

VZW KAOS organiseert publieke evenementen waar er beeldmateriaal kan worden genomen.

 

Indien u niet wenst dat foto(‘s) publiekelijk verspreid worden kunt u dit uitdrukkelijk melden aan de fotograaf en organisator.

 

Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden.

 

Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden via Facebook of de website van VZW KAOS.

 

Indien er identificeerbaar beeldmateriaal wordt genomen zal VZW KAOS u hier op voorhand toestemming voor vragen.

 

 

5. Cookies

 

5.1. Functionele cookies

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

5.2. Google Analytics (ontvanger)

 

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

6. Intellectuele eigendom

 

De inhoud van de website, met inbegrip van de, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VZW KAOS of rechthoudende derden.

 

7. Verspreiding van uw gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door V.Z.W. KAOS niet naar landen buiten de EER gestuurd.

 

In kader van onze dienstverlening, een participatie in een artistiek project of een artistieke samenwerking, is het mogelijk dat wij, met uw voorafgaande toestemming, uw persoonsgegevens doorgeven aan derden.

 

 

8. Uw rechten

 

Op elk ogenblik heeft u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, deze te laten rechtzetten of aan te passen, te laten verwijderen, of bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens andere dan het doeleinde waar u uw akkoord voor heeft gegeven. U heeft ook het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijk.

 

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u zich richten tot Mike@vzwkaos.be.

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be).

 

Indien u overgaat tot het indienen van een klacht, vragen wij u om ook contact op te nemen met Mike@vzwkaos.be om zo de klacht pro-actief aan te pakken omdat uw privacy van ons van groot belang is.

 

 

NEWSLETTER

 / LAAT JE EMAIL HIER NA: