over KAOS

 

KAOS ontwikkelt kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben en heeft een Kunstenaarsresidentie in psychiatrie. Het brengt kunst en psychiatrie samen en vertelt zo iets over de perceptie hierover.

 

Daar waar historisch een onderscheid ontstond tussen de zogenaamde outsider en insider art, kiest KAOS er resoluut voor om dit onderscheid naast zich neer te leggen in de ontwikkeling van hun projecten. Er wordt vertrokken van de kwaliteit van het aangeboden werk in combinatie met het traject en de thema's van de kunstenaars waarmee gewerkt wordt.

 

Net zoals binnen het kunstenveld merken we dat de grenzen tussen psychiatrie en niet-psychiatrie meer fluïde worden. Er bestaan echter nog steeds vele vooroordelen over personen die te kampen hebben met een psychische kwetsbaarheid en door middel van onze projecten wilt KAOS deze uitdagen en bijdragen aan een proces van destigmatisering.

 

 

 

/ ONZE VISIETEKST

 

/ ARTIST RESIDENCIES

 

 

disciplines

 

De projecten van vzw KAOS kunnen verschillende artistieke disciplines omvatten, zoals beeldende en plastische kunst, muziek, poëzie, drama, dans, toneel en fotografie. De projecten kunnen resulteren in tentoonstellingen, voorstellingen, publicaties, voordrachten, enz., die aan het publiek worden voorgesteld. Dit kan zowel binnen als buiten een psychiatrische context, al naargelang van de opzet van het project. KAOS is ervan overtuigd dat samenwerking tussen personen met een artistieke drijfveer tot boeiende kruisbestuivingen en synergieën kan leiden.

 

 

NEWSLETTER

 / LAAT JE EMAIL HIER NA: